Het mirakel van Reusel

 in Nieuws

De nieuwe locatie van Fractury en van der Heijden & Damen fysiotherapie en (sport)revalidatie is een locatie met een geschiedenis. De geschiedenis van het mirakel van Reusel.

Reusel bedevaartsoord

Tot het einde van de 16e eeuw was er nabij de locatie waar Fractury en van der Heijden & Damen fysiotherapie nu gevestigd zijn een waterbron. Deze waterbron trok als een magneet mensen van heinde en verre voor de wonderbaarlijke genezingen die er plaatsvonden. Het beeld Stella Maris, Maria moeder der zee, werd aanbeden in de grote Romaanse kerk en water uit de bron werd meegenomen. Reusel werd zodoende een bedevaartsoord vergelijkbaar met het Franse plaatsje Lourdes.

Mirakel van Reusel

De oudste berichten over de verering zijn gepubliceerd in het bekende werk Brabantia Mariana van de norbertijn Augustinus Wichmans. Hierin wordt verteld: ‘Op het feest van Maria Hemelvaart (15 augustus) was de toestroom van pelgrims zo groot dat in de omgeving van de kerk alle wegen verstopt waren met wagens en rijtuigen. Bij het altaar hingen breukbanden, krukken en geschenken.  Het oorspronkelijke, door ouderdom aangetaste beeld, werd aan het einde van de 16e eeuw vervangen door een nieuw exemplaar. Het aantal wonderen nam af, het volk had geen vertrouwen meer in het nieuwe beeld en de bedevaart verdween. In de publicatie ‘acht eeuwen kerken in Reusel‘ van de heemkunde groep Reusel vindt u meer informatie over de kerken door de eeuwen heen.

Naar het heden

Overblijfselen van deze put zijn gevonden nabij de huidige locatie van Fractury en van der Heijden & Damen fysiotherapie en (sport)revalidatie, de Markt 24 – 26 te Reusel. Toen enkele jaren geleden een Rabobank met daarboven een appartementen complex werd gebouwd, kreeg dit gebouw de naam Stella Maris. Een verwijzing naar wat er in het verleden op deze locatie heeft plaatsgevonden. Enkele maanden geleden vernamen we dat de Rabobank het pand in Reusel wilde verkopen. Voor ons een uitgelezen kans om de droom om met beide praktijken onder hetzelfde dak onze werkzaamheden uit te voeren, waar te maken.

Heden ten dage komen mensen van overal om aan hun klachten geholpen te worden door de fysiotherapeuten van Fractury en van der Heijden & Damen fysiotherapie en (sport)revalidatie. Nu is het niet meer het geloof dat wonderen verricht, maar is het de wetenschap.

Behandelingen zijn vernieuwend, volkomen veilig en wetenschappelijk onderbouwd.

Lees hier het wonderbaarlijke verhaal wat er in het verleden en heden plaatsvindt op de Markt 24-26 te Reusel. Dit artikel is gepubliceerd in Content magazine, editie 29.

Mirakel Reusel, wonderbaarlijke genezingen, Reusel, Bron, Stella Maris, Lourdes van Nederland

Het mirakel van Reusel, de wonderbaarlijke genezingen die in het verleden en heden plaatsvonden op de Markt in Reusel

Carolien Antonius
Carolien is onze spin in het web. Haar werkervaring heeft ze opgebouwd binnen diverse zorginstellingen. Kwaliteit en veiligheid staat bovenaan haar prioriteiten lijst. Als mede-eigenaar geeft ze sturing aan Fractury.